Veranderingen zijn nodig

Uit verschillende onderzoeken en bronnen blijkt dat veranderingen in het onderwijs hoognodig zijn. Het tevredenheidsonderzoek dat het LAKS heeft uitgevoerd wijst dat onder meer uit. De leerling vindt, naarmate hij langer op school zit, zijn lessen steeds vaker ‘zinloos’ (LAKS-monitor, februari 2010).
Het CBS maakte verontrustende berekeningen bekend: Een kwart van de mannelijke leerkrachten is 55 jaar of ouder en zal de komende jaren met pensioen gaan (CBS, oktober 2008).
En de commissie Veerman laat zien dat het huidig onderwijs internationaal niet onderscheidend genoeg is en snel moet verbeteren.

Terug naar vorige pagina