Het onderwijs moet veel en ook snel beter

“Nederland heeft zich als doel gesteld om tot de top 5 van de meest concurrerende economieën in de wereld te behoren. De commissie is er van overtuigd dat we dit niet redden, als we op de huidige voet doorgaan. Het Nederlandse hoger onderwijs moet veel en ook snel beter. De studie-uitval is te hoog, talent wordt te weinig uitgedaagd en er is te weinig flexibiliteit in het systeem om de gevarieerde vraag van studenten en de arbeidsmarkt goed te bedienen.”
De aanbevelingen die de commissie Veerman in haar OCW-rapport ‘Differentiëren in drievoud’ in april 2010 presenteerde, geeft aan dat de kwaliteit van het (hoger) onderwijs in Nederland omhoog moet.

Terug naar vorige pagina