Het onderwijs ligt onder vuur

Zinloze lessen, weinig praktijk en gebrek aan ICT-vaardigheden.
“Veel leerlingen vinden de lessen niet nuttig en zijn ook ontevreden over de inhoud van de lessen, zoals didactiek. Hierbij is duidelijk te zien dat leerlingen steeds ontevredener worden naarmate zij langer op school zitten en dus ouder worden. Blijkbaar vindt een grote groep leerlingen naarmate zij meer ervaring hebben met de lessen deze steeds vaker ‘zinloos’.”
LAKS-monitor, februari 2010 (onderzoek onder leerlingen voortgezet onderwijs)

“Leerlingen zijn over docenten vooral tevreden als het gaat om hun vakkennis en de openheid van docenten ten aanzien van het stellen van vragen. Leerlingen zijn een stuk minder tevreden over de manier van lesgeven en het gebruik van ICT (..) Daarnaast vinden leerlingen dat docenten hen vaak niet kunnen motiveren of bij de les kunnen betrekken. Zoals eerder genoemd geven leerlingen aan dat zij praktijkmateriaal in de lessen waarderen, maar vinden ze dat er maar weinig praktijk in de lessen te zien is.”
LAKS-monitor, februari 2010

“Vrijwel iedere leraar kan een computer bedienen, maar slechts de helft beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de computer als didactisch hulpmiddel in te zetten voor de inrichting en organisatie van leerprocessen. Veel leraren hebben bovendien geen helder beeld van de mogelijkheden van ict.”
Vier in Balans Monitor 2009, Kennisnet

Bronnen:
LAKS monitor tevredenheidsonderzoek, februari 2010 (pdf)
Vier in Balans Monitor 2009, Kennisnet (pdf)

Terug naar vorige pagina