Nuancering is nodig

Praten over onderwijs gebeurt te vaak in clichébeelden. De leerling is een ‘Homo Zappiens’ (Wim Veen, 2009) of maakt deel uit van de ‘Generatie Einstein’ (Jeroen Boschma & Inez Groen, 2006). Met de dooddoener “Het nieuwe competentie gerichte leren is uitgevonden door een groep z.g. onderwijskundigen die zelf niet of nauwelijks voor de klas hadden gestaan” (Bob Smalhout, 2008), wordt CGO afgeserveerd. En één van de initiatiefnemers van competentieonderwijs (Coen Free, 2010) levert vervolgens dan weer een nieuwe term: “ROC’s moeten zich niet profileren met CGO, maar met GGO: Gewoon Goed Onderwijs”.

Combinatie van factoren

Arjan Pronk is van mening dat de kwaliteit van een opleiding nooit alleen zit in een gekozen didactisch model, een methode, een organisatiemodel of de manier van toetsen. De effectiviteit van het leerproces wordt bepaald door het enthousiasme en de kunde van de begeleiders én door de mate waarin inhoud, organisatie, mensen en omgeving op elkaar zijn afgestemd.

Terug naar vorige pagina