Kansen moet je grijpen

Arjan Pronk heeft ervaren dat praktijk (bijvoorbeeld in de vorm van een game of een simulatie) een krachtige context biedt om te leren. Dat CGO pas kan functioneren als er geschikte content en eenvoudige hulpmiddelen voor de docent, bijvoorbeeld om competenties te meten, voorhanden zijn. Dat leerlingen het vaak heerlijk vinden om te ‘consumeren’, maar dat hun betrokkenheid toeneemt wanneer zij (binnen bepaalde kaders) zelf verantwoordelijkheid over hun leerproces kunnen nemen. Dat innovaties pas bewezen effectief zijn, wanneer niet alleen de ‘innoverende’ docenten, maar ook hun collega’s er mee weten te werken. Dat voor vernieuwingen in de klas commitment tot ver buiten de klas nodig is (directie, ouders, docenten, etc.).

Vernieuwing met passie

Docenten zijn veelal begaan met hun leerlingen en geven gepassioneerd les. Zij beschikken over veel kennis en ervaring en kunnen teruggrijpen op vertrouwde oplossingen, die nog altijd bruikbaar zijn. Toch valt of staat het onderwijs bij de mate waarin het zich de komende jaren weet te vernieuwen.

Terug naar vorige pagina