Effectief vernieuwen

“De invoering van een vernieuwing blijkt gemakkelijker te verlopen wanneer de schoolleiding zichtbaar kan maken dat de vernieuwing aansluit bij waar de school mee bezig is, een oplossing biedt voor een probleem waar de docenten tegen aanlopen, en past in de visie en het onderwijskundige beleid.
(..)
Op de meeste scholen zeggen de docenten expliciet dat de docenten die betrokken zijn bij de vernieuwing daar met plezier aan werken. De vernieuwing brengt nieuwe rollen mee, waarvoor ze zich nog niet altijd voldoende gekwalificeerd voelen. Ook geven ze soms expliciet aan moeite te hebben meer traditionele rollen los te laten.
(..)
Invoering van de vernieuwing maakt het mogelijk het onderwijs beter af te stemmen op de leerlingen; meer maatwerk dus. Ook ziet men dat leerlingen in het algemeen met plezier met de nieuwe toepassingen werken.”
Bron:
Rapportage Schoolontwikkelingsonderzoek i.h.k.v. LMME2, Kohnstamm Instituut 2009
(pdf)

Terug naar vorige pagina