Constante innovatie

Waar het onderwijs voorheen veranderingen om de paar jaar kon doorvoeren, past nu een nieuwe strategie: constante innovatie. Geen methoden en leerplannen die vijf jaar mee moeten, maar inzet van nieuwe praktijkervaringen, werkvormen en technologie zodra deze zich aandienen. Niet alles tegelijk, maar veranderingen in kleine implementeerbare stappen. Een concentrische aanpak die het mogelijk maakt sneller in te spelen op nieuwe kansen. Een aanpak die bewezen oplossingen koestert en het makkelijker maakt afscheid te nemen van oplossingen die niet blijken te werken.

Terug naar vorige pagina