Concepten vanuit een gedachtegoed

Merken die voortkwamen uit traditionele productontwikkelings- en innovatieprocessen verliezen snel terrein. Merken die zijn ontwikkeld vanuit een gedachtegoed, zoals Apple, Google of Nike, zijn in opkomst. Creativiteit, visie en communicatie zijn daarbij 'grondstoffen' die leiden tot werkende oplossingen die beter aansluiten bij de klant. Dit vraagt om een nieuwe manier van conceptontwikkeling: klantnabij, multidisciplinair, snel, concentrisch en betaalbaar.

Een voorbeeld uit de praktijk

Neem nu onze casus: Géén van de scholen had behoefte aan een overcomplete methode (ze gebruikten tenslotte niet alles). Wel wilden ze een oplossing die aansloot op hun eigen situatie: op maat. Die aansloot bij de specifieke manier van lesgeven of de gekozen elektronische leeromgeving.

Terug naar vorige pagina